Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy
przez cały okres aktywności zawodowej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 

DOFINANSOWANIE 63 746,95 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 79 683,69 zł

 

Celem głównym pierwszym jest poprawa warunków pracy przez zakup rusztowania przejezdnego i poprawa warunków pracy na wysokości.

Celem głównym drugim jest organicznie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego osób zatrudnionych na stanowiskach kelnera, kucharza, pracownika gospodarczego, pokojowej i fizjoterapeuty.

Zamierzonym efektem działań inwestycyjnych jest poprawa warunków pracy na wysokości, związanych z utrzymaniem w czystości elementów elewacji, zewnętrznych części nieotwieralnych okien, szklanych balustrad oraz ograniczenie nadmiernego wysiłku fizycznego. Inwestycja spowoduje ograniczenie ryzyka związanego z upadkiem z wysokości spadnięcie na niższy poziom ze średniego do małego.

Kolejnym zamierzonym efektem działań inwestycyjnych jest ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Inwestycja w zakup:

  • hydraulicznego wózka podnoszącego,
  • ręcznego wózka gospodarczego,
  • wózka transportowego o udźwigu 400 kg z ramą do wózka szt. 2,
  • mobilnego wózka podnośnikowego o udźwigu 150 kg,
  • ręcznego wózka podnoszącego masztowego o udźwigu 400 kg,
  • wózków hotelowych NUKeeper szt. 2,
  • wózka wysokiego podnoszenia prowadzony ręcznie STILL ECV 10,
  • Stołu rehabilitacyjnego Evero X7 z ramą sterującą,

spowoduje ograniczenie obciążenia statycznego z bardzo dużego do małego.